Tavoitteet

Tavoitteenamme on kasvattaa monikäyttöisiä cockerspanieleita tärkeimpinä ominaisuuksinaan hyvä luonne ja terveys. Koiriemme tulee säilyttää alkuperäiset käyttöominaisuutensa. Tavoitteisiimme pyrimme huolellisilla jalostusvalinnoilla, jotka perustuvat mahdollisimman tarkoin tutkittuihin ja ominaisuuksiltaan arvioituihin koiriin. Pyrimme muun muassa luonnetestaamaan jalostukseen käyttämämme nartut ja käymään taipumuskokeissa. Normaaleiden terveystutkimusten lisäksi geenitestaamme jalostukseen käytettävät koiramme rodulle saatavilla olevilla geenitesteillä, kun se on sairauden yleisyys huomioon ottaen merkityksellistä.

Our aim is to breed sound and healthy multipurpose cockers. We hope that dogs after our breeding can still be used to the original function of the breed as effective and sporty hunting dogs. We aspire to this aim with careful breeding decisions based to dogs tested and evaluated by their quality as exactly as ever possible.
One of our aims is to use breeding bitches who are personality tested and passed basic field trial test. As an addition to normal health studies (hip dysplasia X-rays and eye testing) we test our breeding stock with genetic testing methods available to the breed if the disease concerned is common enough to be significant.